Wat doet WorkID?

WorkID gaat uit van jouw vraag. Wat is voor jouw van belang? Samen kijken we wat voor jou de beste oplossing is. Dit betekent een maatwerk traject. We doen geen onnodige of dure stappen. We werken snel, maar wel doel- en resultaatgericht.

In een eerste ontspannend en vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen wat je mogelijkheden zijn. Wat wilt je bereiken en in welke tijd. Belangrijk hierbij is altijd, dat er een wederzijdse klik van vertrouwen ontstaat. Zonder dit onderlinge vertrouwen is het niet mogelijk om samen iets te bereiken.

In één op één gesprekken analyseren we het probleem. Je bezint je op je huidige situatie (van je werk) en je loopbaanontwikkeling tot nu toe. Waar schort het aan en wat moet er gebeuren? Wat kunt je zelf doen en waar kunnen we je bij helpen? Via gesprekken en zo nodig de inzet van persoonlijke analyses, kijken we waar je kracht ligt en wat je valkuilen zijn. Wat is je (on)bewuste gedragspatroon. Wat zijn je waarden en interesses. Zo bepalen we je bewuste en onbewuste motivatie. Dit resulteert in een concreet en realistisch persoonlijk stappenplan.

Bij dit alles staat jouw belang centraal. We bereiken in korte tijd het beoogde doel. Je hebt hierdoor meer inzicht gekregen in het hoe en waarom van je handelen. Wat motiveert je. Waar gaat je voor! Dit alles leidt tot een betere kennis van je zelf en van je mogelijkheden.

De oplossing, die we samen voor dit probleem vaststellen, is steeds uniek. Dit betekent dat voor ieder probleem, een op die vraag afgestemde offerte wordt gemaakt. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de aanvrager. Wilt je hier meer over weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.