Projecten

WorkID voert in samenwerking met andere organisaties meerdere arbeidsprojecten uit.

De Teugels in Handen

WorkId heeft samen met de Stichting HPT het project: “De teugels in Handen” ontwikkeld om het “werk” dat bij hippische organisaties niet meer door vrijwilligers ingevuld kan worden, beschikbaar te maken als (snuffel)stage en/of werkervaringsplek. Tegelijkertijd hebben gemeenten en o.a. instellingen voor jongeren met beperkingen of problemen vaak moeite om stage- en werkervaringsplekken te vinden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder startkwalificaties.

In samenwerking met studenten van Saxion Hogeschool is in het kader van studie- en afstudeeropdrachten het idee verder uitgewerkt en verfijnd. om ingepast te worden in de regio’s Twente en Achterhoek. In het kader van Interreg V kan het project ook grensoverschrijdend werken.

Kenmerken:

  • Een breed scala aan werkervaringsplekken en veel keuze in type bedrijven en omvang. Alles in één hand en korte lijnen.
  • Combinatie van werkervaring met behalen van start- of aanvullende kwalificaties.
  • Mogelijke doorstroom naar werkervaringsplekken en mogelijk werk binnen een bedrijf uit het netwerk.
  • Gebruik van competenties om het doel te bepalen en vast te stellen wat ontbreekt en of (bij)scholing noodzakelijk is.

Integration durch Austausch (IDA 2)

In samenwerking met de Duitse organisaties Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr en Jobcenter EN is het project Impuls EN uitgevoerd. Dit project, had tot doel langdurig Duitse werklozen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en met geestelijke – of lichamelijke beperkingen, via een verblijf in Nederland en het opdoen van werkervaring weer toe te leiden naar betaald werk in Duitsland. Voorafgaand aan IDA 2 is IDA 1 uitgevoerd. Dit ESF project had tot doel de langdurig werklozen naar een betaalde baan in Nederland toe te leiden.